måndag 14 maj 2012

En ny Tom Möllervas


Tom Möller signatur


En fin vas av Tom Möller.En jämförelse mellan Tom och Grete Möller.

En Tom Möller och tre Grete Möller.

Som referens visar jag två Tom Möller från Reijmyre, igen.

Samt en högre också från Reijmyre.

Tom

Från Wikipedia:

Tom Möller var knuten till glasbruken Alsterbro, Reijmyre och Lindshammar under 1960-talet och mest känd för sin tid vid Reijmyre glasbruk 1960–67. Han var 1961-79 lärare vid Konstfack i Stockholm.
Tom Möller var under åren 1943-1977 gift med keramiker Grete Möller (1915-2000), med vilken han även startade en verkstad 1943. Hans konst, som utgörs av bruksföremål och dekorativa pjäser i lergods, präglas av stränga former med strängt stiliserad dekor. Ett av hans främsta verk är Pavane-serien av nyttoglas från 1960.

GreteInga kommentarer:

Skicka en kommentar